Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

SRODKI EUFORYZUJACE SYNTETYCZNE Przewaznie chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI EUFORYZUJĄCE SYNTETYCZNE Przeważnie chodzi tu o związki chemiczne grupy benzedrynowej, które rozpo- wszechniły się w czasie drugiej wojny światowej, ale już przed wojną były propa- gowane jako środek przeciw depresji, rzekomo nieszkodliwy i nie prowadzący do nałogu. Po krótkim czasie okazało się, że środki te są wysoce szkodh:ve l ze nałog jest zwykłym następstwem ich dłuższęgo nadużywania. Znane są one Jako. specyfiki pod różnymi nazwami: ortedryna, psychedryna, aktedron, kratedyna, perwitina, am- fetamina fenamina itd. W polskim urzędowym spisie leków znajduje się jako psy- chedryny, zalecana przez Centralny Zarząd Aptek niebacznie jako skuteczny środ.ek przeciw różnym chorobom psychicznym, nerwowym i stanom nerwicowym, co WIę- cej jako środek, dzięki któremu następuje “wzrost wydajności pracy, zwiększenie pewności czujności i przedsiębiorczości, brak potrzeby snu, ogólne podniecenie – stan graniczący z euforią, zmniejszenie uczucia zmęczenia”. Toteż stosuje się ją – jak głosi ta niebezpieczna reklama – W trudnych warunkach życiowych, np. u skoczków spadochronowych wysadzanych w desancie, w ratownictwie, w wy- prawach wysokogórskich, przed egzaminami itd. Pod względem chemicznym psy- . chedryna jest siarczanem beta-fenyloizopropyloaminy, należy do grupy związków sympatykomimetycznych, a więc do tej samej grupy, do której należą adrenalina,- sympatol, efedryna itd. Toksyczność tego leku jest duża, znany jest przypadek sa- mobójstwa przez zażycie 140 mg benzedryny. Psychedryna jest w sprzedaży w tablet- kach po 0,005. W działaniu i skutkach lek podobny jest do kokainy. W czasie wojny hitlerowcy używali perwityny do podniecania lotników w czasie bombardowania. Środków tych, które stosowane są w postaci doustnej lub pozajelitowo, używają też niektórzy dla wzmocnienia samopoczucia przed zawodami sportowymi, przed egza- minem, celem usunięcia uczucia zmęczenia w tańcu, w ciężkiej pracy itd. Ze stanowiska psychiatrycznego trzeba przed używkami takimi jak najbardziej -stanowczo przestrzec. Ze względu na rozbudzające działanie tych związków, nadano im w piśmiennictwie niemieckim nazwę Weckamine (wecken – budzić). W niektórych środowiskach, np. wśród złotej młodzieży amerykańskiej, wytwo- rzył się niebezpieczny obyczaj zbiorowego euforyzowania się używkami tego typu na równi z kokainą i haszyszem. Ten ostatni środek stal się modny np. pod po- stacią papierosów marihuana. Kiedy po dłuższym użyciu środki te stają się zbyt słabe, sięga narkoman po coraz mocniejsze, np. pe heroinę, meskalinę (peyotl) wy- dobywaną z kaktusa Anhalonium Lewinii itd. [więcej w: , integracja sensoryczna, bielizna damska sklep internetowy, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.