Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Statystyki nie rozstrzygaja zagadnenia wplywu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Statystyki nie rozstrzygają zagadnenia wpływu ciąży na gruźlicę płuc, tym bardziej że nie uwzględniono w nich nie tylko postaci gruźlicy, ale i wa- runków społecznych, które odgrywają tak wielką rolę, gdy chodzi o los chorego na gruźlicę. Zwłaszcza nie mają wartości przekonywającej statystyki, które opierają się na spostrzeżeniach z przerywaniem ciąży we wczesnych jej okresach. Wprawdzie, gruźlica płuc dość często za- ostrza się w przebiegu ciąży w pierwszych jej. miesiącach oraz – po Po.- przedniej nawet poprawie – około VI-VIII miesiąca. Nie daje to jed- nak prawa do twierdzenia, że właśnie ciąża wpłynęła szkodliwie. Prze- cież znamienną cechę gruźlicy płuc stanowi to, że ona bardzo. często za- ostrza się nawet po dłuższym okresie spokoju, przy tym nieraz bez uchwyt- nych przyczyn. Zatem nie każde pogorszenie gruźlicy płuc w czasie ciąży można od .niej uzależniać. Za tym przemawiają przypadki, w których gruźlica płuc nie postępuje w okresie ciąży i dłuższy cas po niej, a póź- niej nagle pogarsza saę, niekiedy bez widocznej- przyczyny. Są to przy- padki, które zwolennicy poglądu o szkodliwym wpływie ciąży na gru- źlicę płuc wyzyskaliby niewątpliwie na korzyść swego twierdzenia, je- żeliby gruźlica pogorszyła się w czasie ciąży. A jednak byłoby to. nie- zgodne z istotnym stanem rzeczy. O zgubnym wpływie ciąży na gruźlicę płuc nie świadczy również i to, że gruźlica płuc zdarza się rzadko wśród wieloródek. Wiadomo bowiem, że znaczna część chorych na gruźlicę p łuc umiera i bez ciąży w ciągu paru lat z samej gruźlicy. Szkodliwe działanie ciąży w gruźlicy płuc można by przyjąć z zupełną pewnością tylko wtedy, gdyby zaostrzenie gruźlicy następowało zawsze lub bardzo często. w cza- sie ciąży. Tego jednak nikt jeszcze nie dowiódł. [patrz też: , olejek arganowy, ortodonta, pierścionek zaręczynowy ]

Comments are closed.