Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Suchoty pluc niepostepujace z jama

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Suchoty płuc niepostępujące z jamą (Phthisis pulmonum cavitaria statonaris) Suchoty płuc nie postępujące z jamą powstają z odosobnionego na- cieku wczesnego lub w okresie rozpoczynających się suchot płuc pospo- litych, gdy sprawa gruźlicza po wytworzeniu się jamy przycicha. Ze stanowiska anataomiczno-patologicznego cechuje tę postać obecność dużej jamy w górnym płacie, najczęściej lewego płuca, czasami w środkowym płacie prawego. Chory często nie ma żadnych dolegliwości, co najwyżej uskarża się na krótki oddech, albo istnieje nieznaczny kaszel, na który chory za- zwyczaj nie zwraca żadnej uwagi. W innych przypadkach chorzy uskar- żają się na dolegliwości sercowe, zależnie od przesunięcia serca lub od jego zrostów przy zapadaniu się płuca. W wywiadach słyszy się nieraz o przebytej “grypie”, o obfitym krwotoku płucnym, o przebytym “katarze płuc” itd. Chorzy bardzo często są szczególnie skłonni do nie- żytów oskrzeli, w czasie których kaszel zwiększa się i chorzy wykrztu- sżają większą ilość plwociny, zwykle śluzowej. Zmianę w płucach wy- krywa się nieraz zupełnie przypadkowo, gdy chory zgłosi się do lekarza z powodu nieżytu oskrzeli lub innych dolegliwości. Przedmiotowo w suchotach płuc nie postępujących z jamą stwierdza się dobry stan odżywienia i prawidłową barwę skóry. Ogólna ciepłota ciała poza okresem nieżytu oskrzelowego jest prawidłowa. Pole szczytowe po stronie chorego płuca bywa zniesione lub znacznie zwę- żone, odgłos opukowy w zakresie górnego płata stłumiony lub przy- tłumiono-bębenkowy z odgłosem czerepowym. szmer oddechowy oskrze- lowy lub dzbanowy, słowem badaniem fizycznym stwierdza się wyraźne objawy jamy. W innych przypadkach opukiwaniem i osłuchiwaniem stwierdza się tylko zagęszczenie tkanki płucnej, badanie zaś radiolo- giczne wykrywa dużą jamę, otoczoną wyraźnym zacienieniem, zależnym od tkanki bliznowatej. Plwociny bywa przeważnie bardzo mało. Dokła- dnym badaniem można w niej wykryć od czasu do czasu, chociaż rzadko, bardzo nieliczne prątki. Odczyn Biernackiego jest przeważnie prawi- dłowy. Sprawa trwa latami, nie przyczyniając chorym większych dole-:- gliwości. Chorzy nie uważają się zwykle za chorych na gruźlicę. Pomimo najczęściej dobrego ogólnego stanu, chorych, dotkniętych tą postacią gruźlicy płuc, należy leczyć, ponieważ obecność jamy. w płucu stanowi pewne niebezpieczeństwo dla nich i dla otoczenia. Leczenie polega na zapobieganiu częstym u tych chorych nieżytom oskrzeli, na zabiegach skierowanych do usunięcia jamy (odma lecznicza i in.) i na usu- waniu czynników osłabiających ustrój. Trzeba także dążyć do wzmocnie- nia sił obronnych chorego. [przypisy: , olej kokosowy, gabinet ginekologiczny, implanty Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.