Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Trial of Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Drugorzędnymi rezultatami były: stopień niepełnosprawności mierzony za pomocą kwestionariusza Rolanda Disability dla rwy kulszowej (wyniki wahają się od 0 do 23, z wyższymi punktami wskazującymi na większą niepełnosprawność, klinicznie istotną różnicą, 3 punkty), intensywnością bólu pleców (w skali od 0 do 10, przy wyższych wynikach wskazujących na większy ból), globalny efekt odczuwany (obecne objawy w porównaniu do wartości wyjściowych, w skali od -5 [znacznie gorsze] do 0 [niezmienione], do +5 [całkowite odzyskanie]), jakość życia jako mierzone na podstawie krótkiego formularza Health Survey 12, wersja 2 (w skali od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia), absencji w miejscu pracy i korzystania z opieki zdrowotnej (tj. korzystania z usług zdrowotnych i leków). Zebrano dane dotyczące poważnych zdarzeń niepożądanych i działań niepożądanych. Poważne zdarzenie niepożądane zdefiniowano jako każde niepożądane zdarzenie lub reakcję, niezależnie od związku przyczynowego, które spowodowało śmierć, było zagrażające życiu, wymagało hospitalizacji lub uznano za ważne wydarzenie medyczne. Inne zebrane dane obejmowały podstawowe dane demograficzne, wynik PainDETECT w celu zbadania bólu neuropatycznego, 26 zadowolenie z trybu badania, przestrzeganie przepisanych dawek schematu próbnego oraz świadomość przypisania do grupy próbnej (pacjenci zostali poproszeni o zgłoszenie grupa próbna, do której wierzyli, że zostali przydzieleni). Wyniki oceniano w 2, 4, 8 tygodniu (pierwotny punkt czasowy pierwotnego wyniku), 12, 26 i 52 (drugorzędowy punkt czasowy pierwotnego wyniku) poprzez kontakt telefoniczny z pacjentem przez przeszkolonych badaczy badań lub środki kwestionariuszy, które zostały wypełnione przez pacjentów bezpośrednio poprzez bezpieczną bazę danych online.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że minimalna próba 204 pacjentów (102 na grupę) byłaby potrzebna, aby zapewnić test z 90% mocą do wykrycia istotnej klinicznie różnicy między grupami wynoszącej 1,5 punktu w wyniku intensywności bólu nóg na 10-punktowej wartości liczbowej. Skala bólu w 8. tygodniu i wykrycie klinicznie istotnej różnicy między grupami wynoszącej 3 punkty na 23 w zakresie stopnia niepełnosprawności w Kwesturze niepełnosprawności Rolanda dla Sciatica21 w 8. tygodniu. Założenia dotyczące oceny intensywności bólu kończyn dolnych i zakresu niepełnosprawności obejmowały dwustronny poziom alfa równy 0,05 i średnie odchylenie standardowe 2,5 punktu.27. Szacowany rozmiar próbki pozwoliłby również na wskaźnik wycofania wynoszący 10% i wskaźnik braku przestrzegania do schematu próbnego 20%.
Analizy zostały przeprowadzone niezależnie przez dwóch statystyków za pomocą przypisywania grup fikcyjnych i były oparte na zasadzie zamiaru leczenia. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Pierwotny wynik został przeanalizowany przy użyciu powtarzanych pomiarów liniowych modeli mieszanych, które obejmowały wszystkie wyniki bólu kończyn dolnych, które zostały zgłoszone po randomizacji, z wyjściowym wynikiem bólu kończyn dolnych i czasem trwania bólu kończyn dolnych jako współzmiennymi. Skorygowane średnie różnice przetestowano w tygodniu 8 (pierwotny punkt czasowy dla pierwotnego wyniku) oraz w 52. tygodniu (drugorzędowy punkt czasowy dla pierwotnego wyniku). Korelacje wewnątrz pacjenta modelowano przy użyciu złożonej macierzy kowariancji symetrycznych
[patrz też: dostępność leku w aptekach, zatrucie atropiną, sennik narodziny dziecka ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial of Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową czesc 4”

 1. Leo Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: badanie laryngologiczne[...]

 2. Eryk Says:

  Alergia na białka mleka krowiego

 3. Sandbox Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog bielsko[...]

 4. Krzysztof Says:

  Zrobiłem to badanie.

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach sennik narodziny dziecka zatrucie atropiną