Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

W badaniach posmiertnych 108 przypadków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W badaniach pośmiertnych 108 przypadków ze stwierdzonym wysiewem drogą krwi znalazł on przypadków ze zmianami oponowymi w pierwszym roku życia 55,5% (na 54 przypadki wysiewu w 30), a powyżej pierwszego roku życia – 83,3% (na 54 – w 45 przypadkach). Prócz zejścia yv ostrą grużlicę prosówkową, gruźlicze zapalenie opon mózgowych, zespół gruźliczy durowaty lub w ostrą gruźlicę prosówkową płuc, ognisko pierwotne w płucach oraz zespół pierwotny w niemowlęctwie i o wiele rzadziej w drugim i trzecim roku życia mogą mieć inne zejścia. Mianowicie ustrój niemowlęcy oddziaływa na prątki silnym odczynem wysiękowo-zapalnym, któremu nie towarzyszy odczyn wytwórczy wcale albo odczyn ten jest bardzo słaby, nawet w okresie wczes- nego dzieciństwa (Janusz Zeyland). Zatem ustrój niemowlęctwa oddziaływa na zakażenie gruźlicze inaczej niż ustrój dorosłych, u których istnieje zawsze, nawet w ostrej wysiękowej postaci gruźlicy płuc, odczyn łącznotkankowy, przeważnie w postaci wyraźnych zmian wytwórczych. W okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa ustrój nie wytwarza także i niweczników gruźliczych (Janusz Zeyland i Eugenia P1asecka·Zcyland). Wybitny odczyn wysiękowy u nie- mowląt nieraz wiedzie do rozległych nacieków okołoogniskowych (inflam- matio perifoalis s. epitubei”culosis), które bardzo łatwo, zresztą tak jak i zmiana pierwotna, serowacieją i rozmiękają. Przebicie się mas .serowa- tych do oskrzela wytwarza jamę zw. “pierwotną” (caverna pulmonis primitiva). Typową cechę pierwotnej jamy stanowi brak otoczki włók- nistej wskutek braku w wieku niemowlęcym odczynu wytwórczego. Jama pierwotna jest źródłem rozsiewania się prątków gruźlicy i powstawania drogą oskrzeli śmiertelnych ostrych postaci gruźlicy płuc o typie ostrego zapalenia płuc serowatego odoskrzelowego lub płatowego, w przebiegu których tworzą się już jamy “wtórne”. Rozległe serowacenia w miąż- szu płucnym o typie ostrego serowatego zapalenia płuc odoskrzelowego powstają częściej wskutek przebicia się do oskrzeli mas serowatych Z obrzmiałych węzłów chłonnych. W przypadkach pomyślniej szych zserowaciałe ognisko pierwotne sze- rzy się przez ciągłość. Jeżeli przebije drobne oskrzele, to może wywołać drogą oskrzeli odoskrzelowe zakażenie innych części płuc. Powstaje wtenczas również serowate zapalenie płuc o przebiegu nie tak ostrym. Objawia się ono stopniowym wyniszczeniem chorego dziecka, stanami podgorączkowymi i zmianą odgłosu opukowego oraz objawów osłucho- wych w odpowiednich częściach klatki piersiowej. Postać ta trwa zwykle najwyżej 3-5 miesięcy. Wessanie się zapaleń okołoogniskowych oraz zej- ście w zwłóknienie zdarza się dopiero po pierwszym roku życia. Inne zejścia w wieku niemowlęcym bywają bardzo rzadko. Jest to zejście w gruźlicę węzłów limfatycznych obwodowych (tzw. zołzy, scrofulosis), w gruźlicę węzłów limfatycznych klatki piersiowej i brzusz- nych, rokującą nieraz pomyślnie, lub w gruźlicę kości i skóry o przebiegu łagodnym. [przypisy: , witamina b6, balsam do włosów, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.