Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Majaczenie kokainowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

W rzeczy samej, po dłuższym nadużywaniu kokainy dochodzi do pełnego obrazu klinicznego majaczenia kokainowego (delirium cocainicum), utrzymującego się jeszcze po odstawieniu trucizny i trwającego kilka dni dłużej niż delirium tremens. Omamy wzrokowe odznaczają się i tutaj mikropsją. Świadomość jest znacznie mniej zamącona niż w białej gorączce. Nastrój bywa albo euforyczno-hipomaniakalny, albo lękowy z nastawieniem prześladowczym. Znacznie dłużej trwa zespół paranoidalny (niesłusznie nazywany czasem paranoia cocainica).W czystej postaci zespół ten widuje się bardzo rzadko, najczęściej spotyka się mieszane zespoły paranoidalno-majaczeniowe. Świadomość jest tu lekko przyćmiona, góruje niepokój lub lęk, chory zmienia urojeniowo swoje otoczenie, podlega masowym iluzjom, omamom zarówno wzrokowym, jak i słuchowym, czuciowo-ustrojowym oraz psychicznym. Odczuwa on prądy w znaczeniu fizycznym, a także w postaci przenoszenia myśli, oddziaływań hipnotycznych i telepatycznych. Samopoczucie bywa silnie wzmożone w duchu wielkościowym. Chory czuje się ofiarą prześladowań właśnie z powodu swojej wielkości, swojego geniuszu, swoich epokowych wynalazków i odkryć, budzących zawiść wrogów. Wzmożone samopoczucie przeplata się często z podejrzliwością i lękliwością. Mimo ogromnego ożywienia chory zachowuje pewną łączność uczuciową i intelektualną z otoczeniem. Nie ma tu bowiem schizofrenicznej sztywności afektywnej, a raczej jest nastrój                           euforyczno-hipomaniakalny. Zapoczątkowanie leczenia odwykowego bardzo szybko prowadzi do ustąpienia zespołu psychotycznego. Zdarzający się rzadziej zespół parafreniczny przypomina czasem halucynozę alkoholiczną. Stany te trwać mogą czasem w ciągu wielu tygodni. Ciężkie zatrucia kokainowe kończą się nierzadko zespołem amentywnym, który trwa aż do zgonu. Na sekcji zwracać trzeba uwagę między innymi na zadrapania i inne uszkodzenia skóry, powstające stąd, że chory w majaczeniu usiłuje dręczące go robaczki wydrapać, wypalić, wyciąć lub usunąć żrącymi środkami. Miejsca po wstrzykiwaniach są zazwyczaj podbarwione brązowo. [hasła pokrewne: zespół amnestyczny, neurovit na co, zatrucie bromem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: neurovit na co zatrucie bromem zespół amnestyczny