Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

W rzeczy samej, po dluzszym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rzeczy samej, po dłuższym nadużywaniu kokainy dochodzi do pełnego obrazu klinicznego majaczenia kokainowego (delirium cocainicum), utrzymują- cego się jeszcze po odstawieniu trucizny i trwającego kilka dni dłużej niż de- lirium tremens. Omamy wzrokowe odznaczają się i tutaj mikropsją. Swiado- mość jest znacznie mniej zamącona niż w białej gorączce. Nastrój bywa albo euforyczno-hipomaniakalny, albo lękowy z nastawieniem prześladowczym. Znacznie dłużej trwa zespół paranoidalny (niesłusznie nazywany czasem paranoia cocainica). W czystej postaci zespół ten widuje się bardzo rzadko, najczęściej spotyka się mieszane zespoły paranoidalno-majaczeniowe. Świadomość jest tu lekko przyćmiona, góruje niepokój lub lęk, chory zmienia urojeniowo swoje otoczenie, podlega masowym iluzjom, omamom zarówno wzrokowym, jak i słuchowym, czuciowo-ustrojowym oraz psychicznym. Odczuwa on prądy w znaczeniu fizycznym, a •także w postaci przenoszenia myśli, oddziaływań hipnotycznych i telepatycznych. Samopoczu- cie bywa silnie wzmożone w duchu wielkościowym. Chory czuje się ofiarą prześladowań właśnie z powodu swojej wielkości, swojego geniuszu, swoich epokowych wynalazków i odkryć, budzących zawiść wrogów. Wzmożone samo- poczucie przeplata się często z podejrzliwością i lękliwością. Mimo ogromnego ożywienia chory zachowuje pewną łączność uczuciową i intelektualną z oto-. czeniem. Nie ma tu bowiem schizofrenicznej sztywności afektywnej, a raczej jest nastrój euforyczno-hipomaniakalny. Zapoczątkowanie leczenia odwyko- wego bardzo szybko prowadzi do ustąpienia zespołu psychotycznego. Zdarza- jący się rzadziej zespół parafreniczny przypomina czasem halucynozę alkoho- liczną. Stany te trwać mogą czasem w ciągu wielu tygodni. Ciężkie zatrucia kokainowe kończą się nierzadko zespołem amentywnym, który trwa aż do zgonu. Na sekcji zwracać trzeba uwagę między innymi na zadrapania i inne uszkodzenia skóry, powstające stąd, że chory w majaczeniu usiłuje dręczące go robaczki wydrapać, wypalić, wyciąć lub usunąć żrącymi środkami. Miejsca po wstrzykiwaniach są zazwyczaj podbarwione brązowo. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, Balsam Johnson, przydomowe oczyszczalnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.