Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Z ostrych postaci gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z ostrych postaci gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę najczęściej spo- strzega się ostre serowate odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneu- mania caseasa acuta). Gruźlica rozpoczyna się wyraźnymi, nieraz burz- liwymi objawami zapalenia płuc i przebiega z wysoką gorączką i z obja- wami klinicznymi i radiologicznymi, znamiennymi dla zapalenia płuc. Chorzy wyksztuszają obfitą plwocinę zawierającą prątki gruźlicy. Zgon następuje zazwyczaj przed upływem 6 miesięcy. Cukrzyca z dołączeniem się ostrej gruźlicy płuc zwykle wyraźnie się pogarsza i przechodzi w cukrzycę złośliwą (diabetes melLitus malignus), oporną na duże dawki insuliny. Z postaci przewlekłych gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę naj częstszą jest gruźlica włóknisto-serowata. Postaci przewlekłe rozpoczynają się wyraźnymi objawami płucnymi lub i to częściej zupełnie niepostrzeżenie. W przypadkach o wyraźnym po- czątku dalszy przebieg przewlekłej gruźlicy płuc bywa zwykle powolny z okresami zaostrzeń i poprawy. Dołączenie się gruźlicy płuc do cuk- rzycy objawia się w większości przypadków tylko chudnięciem, utratą łaknienia, czasami, jak to zauważyłem, skłonnością do potów, nadto stanami podgorączkowymi i pogorszeniem tolerancji węglowodanowej. Zmiany opukowe i osłuchowe w zakresie płuc są w większości przypad- ków bardzo nie znaczne albo ich nie ma, pomimo rozległyc zmian w płu- cach, tak iż przebieg choroby jest zupełnie zamaskowany. Zależy to od tego, że gruźlica u chorych na cukrzycę rozpoczyna się przeważnie we wnęce i w jej sąsiedztwie, zatem w miejscu, w którym zmiany w płucu są nieuchwytne dla badania fizycznego. Zresztą nieraz jest to sprawa o charakterze wczesnego nacieku, którego bardzo często także nie można wykryć podstawowymi metodami badania. Zmiany gruźlicze u chorych na cukrzycę dotyczą w większości przy- padków obu płuc i mają charakter rozpadowo-włóknisty (phtisis pulma- -num ulcerasofi.brosa). Jamy płucne są usadowione najczęściej w okolicy między wnęką a obojczykiem (regio intercleidohilaris) lub w okolicy wnęk (regio perihilaris), rzadziej w innych miejscach. Znajdują się one przeważnie w głębi płuc, nie zaś pod opłucną płuc. Plwociny bywa zwykle bardzo niewiele. Whrew dawniejszym poglądom, nie wykrywa się w niej prątków, gruźlicy stosunkowo rzadko. Ogólna ciepłota ciała za- chowuje się w przebiegu choroby rozmaicie. w materiale E. Steffena w 91 % przypadków (w 30 na 33) gorączka była nie- znaczna, w 3 przypadkach – trawiąca, lecz dopiero przed śmiercią. W materiale Labbego wyraźna gorączka była mniej więcej w 71%, stany podgorączkowe w 16%, natomiast wokoło 12% ogólna ciepłota ciała była prawidłowa. [więcej w: , logopeda warszawa, rwa kulszowa, trener personalny ]

Tags: , ,

Comments are closed.