Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

ZATRUCIE ATROPINA LeKkie zatrucie atropina

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE ATROPINĄ LeKkie zatrucie atropiną zdarza się czasem w praktyce okulistycznej. Objawia się ono brakiem łaknienia, bólami i zawrotami głowy, bezsennością, ospałością i uczu- ciem oszołomienia. W ciężkich zatruciach dochodzi do stanów psychotycznych z du- żym podnieceniem psychoruchowym i omamami typu majaczeniowego. Stany te trwają .od kilku godzin do kilku dni. Po przejaśnieniu się świadomości, która jest zwężona i zamącona, chorzy są przygnębieni i senni, ale i później długo jeszcze utrzymuje się u nich uczucie znużenia, zahamowania wszystkich czynności psy- chicznych i utrudnienie mowy. W rozpoznawaniu zwracać trzeba uwagę na zaru- mienioną twarz, drobne tętno, rozszerzenie źrenic, czasem niezborność chodu i drga- nia mięśniowe. Zatrucie skopolamina daje podobne zaburzenia psychiczne. Schrammowa i Woźniak (1960) opisali przypadki uczulenia na atropinę i skopola- minę z hiperergiczną reakcją psychotyczną po zwykłych dawkach leczniczych. Poglądy na toksyczność atropiny zmienny się radykalnie od czasu wprowadzenia do aktywnego lecznictwa psychiatrycznego śpiączek atropinowych. Metodzie tej poświęcimy jeszcze bardziej szczegółowe rozważania. Tutaj warto podnieść, że w ogóle trudno mówić o dawce śmiertelnej nawet po wstrzyknięciu olbrzymich ilości atropiny, 100-150 mg i więcej Podane w podręcznikach farmakologii informacje okazały się nieścisłe. Nawet jeżeli się chorego nie ratuje, po kilkunastu godzinach śpiączki atropinowej zwykł się on budzić samorzutnie. Antidotum niezawodnie sku- tecznym jest fizostygmina. Z doświadczeń klinicznych, przeprowadzonych w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku, wynika; że wstrzyknięcie olbrzymiej dawki atro- piny powoduje w ciągu kilku do kilkunastu minut śpiączkę, przy; czym chory nie przeżywa szczególnych ierpień. Natomiast wstrzyknięcie dawki zbyt małej prowadzi do nader przykrego okresu delirium, z którego wspomnienia pozostają w pamięci chorego jako przeżycia wprost przerażające. Również budzenie ze stanu śpiączko- wego musi być dokonane za pomocą ogromnych dawek fizostygminy, w przeciwnym razie chory narażony jest również na bardzo przykre przeżycia majaczeniowe. Atro- pina może więc być zaliczona do środków psychotomimetycznych. Samorzutne za- trucia wilczą jagodą lub atropiną w innej postaci nie są groźne. Należy natychmiast wstrzyknąć choremu dużą dawkę fizostygrniny, również oczy należy zakroplić 2% roztworem fizostygminy. Z drugiej strony jednakże trzeba przestrzec- przed możli- wością zatrucia fizostygminą. [podobne: , proktolog, olejek cbd, gabinet kosmetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.