Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE BROMEM W wielu chorobach czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego, ale także w padaczce, a czasem i w innych sprawach, w których nie ma uzasadnionych wska- zań, stosuje się w ciągu długiego czasu przetwory bromowe, i to w dużych dawkach: Mniejsze dawki wywołują uspokojenie, obniżenie pobudliwości ruchowej, lecz zara- zem pewne upośledzenie sprawności umysłowej oraz uczucie znużenia fizycznego i psychicznego. Ostre zatrucia są rzadkością. Dla nas ma znaczenie przewlekłe za- trucie, czyli bromizm. Ulrich przeprowadzał doświadczenia kliniczne polegające na spożywaniu w ciągu 3 tyg. 5 g bromu dziennie .. Już po tygodniu stwierdzono upo- śledzenie sprawności umysłowej, pogłębienie snu, lekką niezborność ruchową, za- burzenia mowy i. pisania oraz utrzymującą się do końca euforię. Wszystkie te objawy znikały szybko po jednorazowym lub kilku razowym spożyciu do 15 g soli kuchennej dziennie. Niektórzy epileptycy zażywają po kilka kg bromu rocznie, co nie może być bez ciężkich następstw. W przypadkach przewlekłego zatrucia tak. dużymi dawkami stwierdza się ospałość znacznego stopnia, zahamowanie psychoruchowe, znaczne upośledzenie czynności pamięciowych i intelektualnych, zawroty głowy, zaburzenia mowy, zwiotczenie rysów twarzy i postawy ciała, zataczanie się przy chodzeniu, utrudnienie precyzyjnych ruchów ręki i drżenie. W stanach tych źrenice bywają nierówne, ich odczyn na światło staje się leniwy, rzadziej źrenice ulegają zwę- żeniu. Odruchy ścięgnowe mogą być obniżone, zniesione, a czasem właśnie wzmo- żone. Tętno staje się drobne i słabo napięte, stan odżywienia podupada, skóra nabiera zabarwienia brudnożółtego i bywa pokryta trądzikiem. Znamienne są też nieżyty. Nawet gdy w ciągu lat chory dobrze znosi przetwory bromowe, mogą wreszcie wy- stąpić objawy bromizmu. Chorzy zaczynają się wówczas skarżyć na bezsenność, ucisk głowy, nieznośne pragnienie, suchość języka, biegunki i osłabienie, które może być podobne do porażenia. Zejścia śmiertelne wskutek promizmu należą raczej do rzadkości, bowiem nawet naj cięższe stany można doprowadzić rychło do poprawy, gdy tylko odstawi się lek. W wątpliwych przypadkach ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzenie woni bromu oraz wykazanie jego obecności w moczu. Co do patoge- nezy, przypisuje się objawy kliniczne bromizmu zubożeniu krwf w chlor i nagro- madzeniu bromu w sokach ustroju. W razie obniżenia związków chloru poniżej granicy tolerancji dochodzi do utrudnienia w wydalaniu zarówno związków chloru, jak i bromu, przez co wzrasta ciśnienie osmotyczne soków ustroju. W przypadkach tych środki moczopędne sprowadzają poprawę. Bromizm może naśladować do złu- dzenia porażenie postępujące zarówno pod względem neurologicznym, jak i psychia- trycznym. Pomyłki te grożą zwłaszcza w przypadkach, w których dochodzi do ostrych. zaburzeń psychotycznych. Przyoblekają się one najczęściej w postać zespołu amen- tywnego lub majaczeniowego. Przy nagle wprowadzonej wstrzemięźliwości od związ- ków bromowych u ludzi przyzwyczajonych do przewlekłego nadużywania tego leku grozi status epilepticus z zejściem śmiertelnym, a czasem zespoły psychotyczne o ty- pie splątania, zresztą groźne dla życia. Nie rozstrzygnięto dotąd ostatecznie, czy otępienie padaczkowe jest tylko następstwem padaczki, czy też w dużej mierze przypisać je trzeba przewlekłemu zatruciu związkami bromowymi lub barbituranami. [podobne: , olej do włosów, Depilacja laserowa, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.