Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Zdanie o szkodliwym wplywie ciazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdanie o szkodliwym wpływie ciąży na gruźlicę płuc opiera się przede wszystkim na badaniach i spostrzeżeniach, które mają dowodzić, że ciąża wzmaga napięcie całego układu wegetatywnego, podnosi czynność gru- czołów dokrewnych, znosi jednocześnie odczyny alergiczne ustroju, wywo- łuje jego odwapnienie, zabierając związki wapniowe z istniejących lub tworzących się zwapnień w ogniskach gruźliczych, zmniejsza siłę lipcli- tyczną surowicy krwi, obniżając przez to jej zdolność rozpuszczania sub- stancji tłuszczowatych prątków gruźlicy, zwiększa ilość cukru w krwi, co ma sprzyjać rozwojowi prątków, i przyczynia się do powstawania w ustroju dężarnej przekrwień, które czynią okolicę przekrwioną w płucu podłożem do. dalszego szerzenia się gruźlicy. Słowem, ciąża wywołuje w ustroju kobiety liczne zmiany, które sprzyjają rozwojowi prątków gru- źlicy w ustroju ciężarnej i obniżają obronne jej siły. W uzupełnieniu tych teoretycznych przesłanek przytacza się dowody statystyczne, oparte na spostrzeganiu przypadków gruźlicy płuc w ciąży i po jej przerwaniu, wybuchu gruźlicy utajonej po zajściu kobiety w ciążę oraz większej umie- ralności kobiet zamężnych gruźliczych w porównaniu do chorych na gru- źlicę kobiet niezamężnych. Spostrzeżenia te mają dowodzić, Że ciąża jest czynnikiem bardzo szkodliwym dla kobiety chorej na grużlicę płuc. Nie- stety, znaczna część prac statystycznych, poświęconych omawianemu za- gaduleniu opiera się na małej liczbie przypadków. Wprawdzie nawet szczupły materiał statystyczny może mieć znaczenie, lecz tylko, wtenczas, gdy odpowiada niezbędnym warunkom dokładnego badania naukowego, przede wszystkim jeżeli zadośćczyni wymaganiom dokładnego spostrze- gania. Tymczasem autorowie w przeważającej większości: przypadków nie podają nic o przebiegu gruźlicy przed przerwaniem ciąży. Co gorzej, nie przeprowadzali oni obserwacyj przed tym zabiegiem, od razu bowiem ciążę usuwali, wychodząc z założenia, że ona pogarsza przebieg gruźlicy płuc. [podobne: , tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.