Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespół ten nie jest cZynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w zna- czeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u dlugoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, miano- wicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w, znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alko- holem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u męż- czyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych auto- rów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psy- chotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodii tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycz- nego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa W począt- kach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami ma- Jaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szcze- gólne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijań- stwa; wreszcie w ogóle powstaje na Ue bardzo grubych uszkodzeń tkanki mozgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze móz- gowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionoś- nych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupelnie ściśle) poUoence- pruuui« iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze wystę- powanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkohotu etylowego uboczne skład- niki. Dawniej mowiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Kor- sakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie konczą się śmiercią, przechodzą w obraz knniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.