Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Nowe dowody na temat starego leku – Ryzyko związane z kodeiną po adenotonsillektomii

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W ciągu ostatnich 10 lat wysiłki w zakresie farmakogenomiki dały wgląd w skuteczność i bezpieczeństwo leków, poprawiając naszą znajomość profilu bezpieczeństwa nawet niektórych najstarszych leków, takich jak siarczan kodeiny, opioidowy środek przeciwbólowy zatwierdzony po raz pierwszy w 1950 r. W celu złagodzenia bólu łagodny lub umiarkowany ból. Jednocześnie zwiększona wiedza na temat wartości zarówno spersonalizowanej medycyny, jak i zgłaszania rzadkich działań niepożądanych doprowadziła do opublikowania informacji o zdarzeniach niepożądanych, które wcześniej mogły nie zostać zgłoszone. Wydarzenia te z kolei skłoniły administrację ds. Żywności i leków (FDA) do ponownego przeanalizowania bezpieczeństwa – i ostatecznie ograniczenia – stosowania kodeiny u pacjentów po teście usunięcia węzłów chłonnych. Codeine Metabolism Pathway. Dane pochodzą od Crews i wsp.1
Aktywność kodeiny zależy od jej konwersji do morfiny przez izoenzym 2D6 cytochromu P-450 (CYP2D6); morfina jest następnie metabolizowana do aktywnego morfino-6-glukuronidu za pomocą UDP-glukuronosylotransferazy 2B7 (patrz diagram) .1 Gen kodujący CYP2D6 ma wiele odmian genetycznych, które wpływają na ilość kodeiny przekształcanej w aktywną formę, która powoduje Efekt zmienny leku. Pacjenci z prawidłowym poziomem aktywności CYP2D6 stanowią od 75% do 92% populacji i są nazywani ekstensywnymi metabolizatorami. Na dolnym końcu spektrum aktywności są słabe metabolizatory (około 5 do 10% populacji), które nie mają funkcjonalnych alleli i dlatego otrzymują niewiele lub wcale morfiny lub analgezji z kodeiny. Na wysokim końcu spektrum aktywności CYP2D6, ultradrobne metabolity mają dwa lub więcej funkcjonalnych alleli, a ich ciała mogą przekształcać kodeinę w duże ilości morfiny. Częstość występowania ultrarapidowego metabolizmu różni się w zależności od grupy etnicznej: jest niższy niż 1% wśród pacjentów chińskich i japońskich, ale potencjalnie wyższy niż 15% wśród pacjentów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Klinicznie znaczące efekty toksyczne związane z nadmiarem opioidów odnotowano w ultradrobnych metabolizatorach, co sugeruje, że ryzyko toksycznego działania kodeiny zależy częściowo od genotypu1.
W kwietniu 2012 r. Opublikowano serię przypadków zgłaszających dwa zgony i jeden przypadek depresji oddechowej u dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które otrzymały typowe dawki kodeiny po usunięciu migdałków, adenoidektomii lub obu z powodu obturacyjnego bezdechu sennego. Zgony wystąpiły u dzieci, u których stwierdzono ultrasonograficzne metabolity, a poziomy morfiny po śmierci u tych dzieci były znacznie większe niż zakres terapeutyczny. Trzecie dziecko było intensywnym metabolizerem. Wystąpiły objawy toksyczności morfiny rozwinięte w ciągu do 2 dni po rozpoczęciu leczenia kodeiną.
W odpowiedzi na tę publikację FDA zainicjowała ocenę bezpieczeństwa kodeiny u dzieci. Ocena ta obejmowała kompleksowy przegląd literatury i raportów o przypadkach, które zostały zgłoszone do Systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych FDA (AERS, obecnie znany jako FAERS) w okresie od 1969 r. Do maja 2012 r. W wyniku tego wyszukiwania zidentyfikowano 13 przypadków, w tym 10 zgonów i 3 przypadki zagrażającej życiu depresji oddechowej związanej z leczeniem kodeiną. Siedem z tych 13 przypadków (w tym trzy z serii przypadków wymienionych powyżej) odnotowano w literaturze medycznej
[hasła pokrewne: zakład opiekuńczo leczniczy, histamina w żywności, terapia falą uderzeniową ]

Tags: , ,

No Responses to “Nowe dowody na temat starego leku – Ryzyko związane z kodeiną po adenotonsillektomii”

 1. Kalina Says:

  [..] Cytowany fragment: lekarz ginekolog poznań[...]

 2. 57 Pixels Says:

  Dieta jest ważna,

 3. Papa Smurf Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty poznań[...]

 4. Mr. Lucky Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 5. Sara Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forum kulturystyczne[...]

 6. Aleksander Says:

  Ja wole sie przebadac co roku

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności terapia falą uderzeniową zakład opiekuńczo leczniczy