Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

PSYCHOZY EKSPERYMENTALNE.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ostatnio mnożą się poza tym alarmy (np. Battegay, 1958), żądające położenia kresu Przewlekłemu nadużywaniu środków przeciwbólowych i to zarówno pochodnych fenacytyny, jak i leków od niej wolnych. Jest to nałóg częsty. Prowadzi on do zwyrodnienia charakteru (Staehelin, 1952). Osobnicy ci tracą poczucie odpowiedzialności, słuszności i obowiązku, zainteresowania ich tępieją, zanika dążności ku wyższym wartościom i orientacja życiowa.Chorzy ci stają się nieszczerzy, kłamliwi, nieobliczalni i drażliwi. Nagle odstawienie analgetyków powoduje ciężkie zjawiska abstynencyjne: niepokój, lęk, przygnębienie, tendencje samobójcze, również napady padaczkowate, majaczenia i omamice. Polipragmazja na tym polu jest więc niebezpieczna. Nałóg ten nazywa się analgetomania. PSYCHOZY EKSPERYMENTALNE. Środków zdolnych wywołać u normalnych ludzi stany psychotyczne jest bardzo dużo. Właściwie wszelkie leki zażyte w dawkach trujących mogą doprowadzić do toksycznych objawów psychotycznych. Używki używane przez narkomanów, jak kokaina, haszysz, opium, meskalina itd., posiadają te właściwości w wybitnym stopniu. Środki te zażyte w odpowiedni sposób i w odpowiedniej dawce krótkotrwale stany psychotyczne, których istotą jest jakościowa zmiana świadomości i omamy wzrokowe. Te ostatnie częstokroć mają charakter fantastycznych wizji, i dlatego -związkom tym nadano w piśmiennictwie już dawno nazwę phantasttca. Najwcześniej zbadano zjawiska psychotyczne typu flajaczemowego, wywołane zatruciem meskaliną (peyotl). Osoby zatrute opisują swoje podmiotowe przeżycia w następujący sposób: zmienia się natężenie wrażeń zmysłowych zwykłe podniety słuchowe lub wzrokowe odczuwane są jako głośniejsze lub zbyt jaskrawe, otoczenie lśni niezwykłym blaskiem, zdaje się być bardziej harmonijne, pełne tajemniczego znaczenia lub scenicznego wyrazu. Po okresie pobudzenia dźwięki i barwy stają się uboższe, chłodne, szare i pospolite. Towarzyszące tym przeżyciom nastroje przypisuje się oddziaływaniu trucizny na wzgórze. Cierpi również sfera spostrzeżeń: ruchy otaczających osób jakby się tajemniczo zwalniały lub ożywiały. Spostrzeżenie czasu i przestrzeni jest upośledzone: zatruty widzi np. dokonaną zmianę w przestrzeni chociaż nie dostrzegł ruchu. Pojawiają się synestezje: podrażnienie jednych zmysłów uczynnia inne, np. pewne tony zamieniają się jakby na barwę, dźwięki przeżywane są jako zmiana oświetlenia lub kolorytu. Złudzenia te zmieniają się łatwo w prawdziwe omamy wzrokowe, które współdźwięcząc z omamami innych zmysłów, tworzą fantastyczne wizje. Często zresztą nie ma spodziewanego nastroju przyjemnego z zabarwieniem erotycznym, zamiast tego pojawia się lęk, przygnębienie i prostracja. Pokusa częstego powtarzania tych doświadczeń prowadzi łatwo do nałogu, zwłaszcza u psychopatów lub pod wpływem zdemoralizowanego otoczenia. Doświadczenia z meskaliną i innymi związkami tego typu powtarzano na całym świecie wielokrotnie. Nie brakło takich prób i w naszym kraju. Jeżeli badacz doświadczenie robi sam na sobie, to nie może tu być zastrzeżeń. Jeżeli jednak do doświadczeń używa powierzonych jego opiece chorych lub zależnych służbowo osób personelu, to postępowanie takie jest sprzeczne z etyką lekarską. [podobne: zespół amnestyczny, neurovit na co, zatrucie bromem ]

Tags: , ,

No Responses to “PSYCHOZY EKSPERYMENTALNE.”

 1. Mud Pie Man Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 2. Antonina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do hologramy semestralne[...]

 3. Wooden Man Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 4. Neophyte Believer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rehabilitacja[...]

 5. Mr. Fabulous Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: neurovit na co zatrucie bromem zespół amnestyczny