Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Rokowanie w starczych suchotach płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Rokowanie w starczych suchotach płuc jest mniej pomyślne niż w starej gruźlicy płuc. W leczeniu w przypadkach starej gruźlicy płuc oraz starczych suchot płucnych należy unikać wszelkich zabiegów czynnych i ograniczać się do leczenia higieniczno-dietetycznego i objawowego. Ponieważ gruźlicę płuc starczą nieraz wyzwala cukrzyca, gdy się jej zaniedba, przeto w celu zapobiegawczym należy ją starannie leczyć.
GRUŹLICA PŁUC A PŁEĆ. Gruźlica płuc wśród chłopców i dziewcząt jest w pierwszych latach życia prawie jednakowo częsta, od 6 roku życia zaczyna przeważać wśród dziewcząt w zależności prawdopodobnie od ściślejszego niż chłopców stykania się dziewcząt w tym wieku z chorą matką. Przewaga dziewcząt wzrasta zwłaszcza w miarę zbliżania się do wieku pokwitania, w związku z cechującymi ten okres dużymi przemianami w ustroju dziewcząt, znacznie większymi niż u chłopców. Natomiast po 30 roku życia gruźlica jak dotychczas przeważa u mężczyzn. Wraz z udostępnieniem kobietom ciężkich zawodów, które przedtem były wykonywane wyłącznie przez mężczyzn, różnica ta może zatrzeć się. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia sprawy wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i ciąży. Zagadnienie to zaprzątało od dawna umysły najwybitniejszych przedstawicieli medycyny wewnętrznej i położnictwa. Ostatecznie wyłoniły się dwa poglądy na postępowanie lekarza w przypadkach zajścia w ciążę chorej na gruźlicę płuc. Jedni utrzymują, że każda ciąża działa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc, i żądają wobec tego przerywania ciąży nie tylko w postaciach gruźlicy jawnej, bez różnicy okresu choroby, ale nawet i w postaci utajonej. Zwolennicy tego poglądu godzą się na zachowanie ciąży, ze względu na płód, jedynie w ostatnich okresach gruźlicy bardzo daleko posuniętej. W celu uniemożliwienia następnych ciąży zalecają oni wyjałowienie kobiety chorej na gruźlicę płuc przez przecięcie lub podwiązanie jajowodów albo przez zupełne jej wytrzebienie. Z tymi skrajnymi poglądami walczy obóz konserwatywny, pragnący zachować i życie płodu, i zdrowie matki. Według niego pogląd, że ciąża wywiera niepożądany wpływ na gruźlicę płuc, jest nieuzasadniony. [podobne: zakład opiekuńczo leczniczy, bromizm, zespół amnestyczny korsakowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Rokowanie w starczych suchotach płuc.”

  1. Mad Jack Says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

  2. Andrzej Says:

    [..] Cytowany fragment: endermologia warszawa[...]

  3. Accidental Genius Says:

    Takie bóle nie są przyjemne

Powiązane tematy z artykułem: bromizm zakład opiekuńczo leczniczy zespół amnestyczny korsakowa