Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc, które zachodziły w ciążę, jest o wiele mniejsza w uzdrowiskach niż poza nimi. Dowodzi to dużego wpływu warunków społecznych na przebieg gruźlicy płuc w ostatnich miesiącach ciąży i w okresie poporodowym. Okoliczność ta nakłada na państwo obowiązek stworzenia w drodze ustawodawczej takich warunków; które by dozwalały ciężarnej chorej na gruźlicę płuc uniknąć szkodliwego działania powyższych czynników. Zatem należy na drodze ustawodawczej otaczać ciężarną, dotkniętą gruźlicą płuc, najtroskliwszą opieką, zwłaszcza w ostatnim okresie ciąży i w okresie poporodowym. Akt porodowy należy ile możności skracać. Należy otoczyć troskliwą opieką także dziecko, tak iżby matka nie potrzebowała karmić sama. To jest jedynie słuszna i godna droga postępowania w każdym przypadku ciąży u kobiety chorej na gruźlicę płuc. Takie postępowanie musi, zupełnie wyrugować inne, bez wątpienia łatwiejsze, które polega na przerywaniu ciąży w początkowym jej okresie, a jest połączone ze zniszczeniem rozpoczynającego się nowego życia. Wskazania do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc ze względu na matkę powstają tylko wtedy, gdy życiu matki grozi wielkie niebezpieczeństwo, które da się usunąć jedynie przez przerwanie ciąży. Takimi wskazaniami są: 1. Przewlekłe suchoty rozpoczynające się oraz, rozwinięte okazujące wyraźną skłonność do postępu, oraz przebiegające z wyraźnymi objawami toksycznymi; przerwanie ciąży musi być poprzedzone nowoczesnym leczeniem stosowanym w gruźlicy płuc dla zapobieżenia wysiewaniu prątków gruźlicy podczas zabiegu przerywania ciąży; 2. ostre zapalenie serowate – postać gruźlicy, która do niedawna stale kończyła się śmiercią; obecnie poleca się w niej przerywanie ciąży po uprzednim stosowaniu streptomycyny, gdyż takim skojarzeniem udaje się stępić ostrość sprawy gruźliczej i przez to chociażby przedłużyć życie; 3. gruźlica płuc, powikłana gruźlicą krtani, nie ustępującą w krótkim czasie przy leczeniu streptomycyną, ciąża bowiem wybitnie pogarsza w takich przypadkach przebieg gruźlicy krtani; natomiast w przypadkach gruźlicy krtani bardzo ciężkich, z daleko posuniętymi zmianami opornymi na leczenie streptomycyną, przerywanie ciąży najczęściej nie tylko chybia celu, ale może nawet przyśpieszyć śmierć. W okresie poporodowym Sergent poleca wytworzenie odmy opłucnej po obu stronach, by tym usunąć szkodliwe działanie rozprostowania się płuc, uciśniętych w końcowym okresie ciąży przez wysoko ustawioną przeponę. [patrz też: zakład opiekuńczo leczniczy, bromizm, zespół amnestyczny korsakowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc.”

 1. Alexander Says:

  Article marked with the noticed of: leki[...]

 2. Jigsaw Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Shadow Chaser Says:

  [..] Cytowany fragment: schodołaz gąsienicowy[...]

 4. Laura Says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 5. Roksana Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg tarczycy Warszawa[...]

 6. Jerzy Says:

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Powiązane tematy z artykułem: bromizm zakład opiekuńczo leczniczy zespół amnestyczny korsakowa