Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Trial of Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Te problemy potencjalnie wyjaśniały podobne krótkoterminowe wyniki, które obserwowano w grupie aktywnego leczenia i grupie placebo. Ponadto istnieją sprzeczne dowody dotyczące stosowania blisko spokrewnionego leku przeciwpadaczkowego, gabapentyny, w przypadku rwy kulszowej.11,12 Badania epidemiologiczne sugerują, że stosowanie pregabaliny w leczeniu bólu o cechach neuropatycznych zwiększyło się, 13,14 pomimo braku wyraźnego wsparcia dowody i pomimo obaw związanych ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa jako potencjalnego skutku ubocznego15,16 i możliwym niewłaściwym stosowaniem leku.17,18 Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie (Pregabalina oprócz zwykłej opieki dla rwy kulszowej [ PRECYZJA]) w celu określenia skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności pregabaliny u pacjentów z rwą kulszową. Metody
Projekt testowy i nadzór
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu porównano pregabalinę z placebo w leczeniu rwy kulszowej. Badanie przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi skonsolidowanych standardów raportów dotyczących raportowania. 19 Protokół próbny20 i plan analizy statystycznej21 zostały opublikowane wcześniej i są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Zatwierdzenie etyki do badania zostało przyznane przez Komitet Etyki Badań Naukowych ds. Ludzkich Uniwersytetu w Sydney. Autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wierność wersji próbnej protokołu. Proces został zainicjowany przez badaczy i został sfinansowany przez Narodową Radę ds. Badań Zdrowia i Medycznych w Australii. Firma Pfizer Australia dostarczyła kapsułki pregabaliny i pasujące kapsułki placebo bez ponoszenia kosztów i dokonała przeglądu rękopisu przed jego przesłaniem; Pfizer Australia nie miał innego udziału ani w prowadzeniu, ani w zgłaszaniu próby. Badacze zachowali pełną autonomię w projektowaniu, prowadzeniu i raportowaniu badania.
Kwalifikowalność i rekrutacja
Pacjenci, którzy odwiedzili klinicystę próbnego jako ambulatoryjny w Nowej Południowej Walii w Australii, w przypadku umiarkowanej do ciężkiej rwy kulszowej, byli rozważani przy rekrutacji próbnej. Potencjalni uczestnicy mogli również zostać poddani badaniu przesiewowemu przez klinicystów, którzy nie uczestniczyli w badaniu (np. Fizjoterapeuci), a następnie zostali skierowani do klinicysty prowadzącego badania. Rwa kulszowa została zdefiniowana w tej próbie jako promieniująca ból w jedną nogę poniżej kolana, czemu towarzyszy zajęcie nerwu lub korzenia nerwu rdzeniowego wskazane przez obecność co najmniej jednej z następujących cech klinicznych: ból nóg dermatomiczny, osłabienie miotomalne, niedobory sensoryczne lub zmniejszony odruch, określony przez doświadczonego klinicystę. Kryteria kwalifikowalności obejmowały również obecny epizod rwy kulszowej, który był obecny przez co najmniej tydzień i maksymalnie rok, ból kończyn dolnych, który był co najmniej umiarkowany lub spowodował co najmniej umiarkowaną ingerencję w codzienne czynności podczas poprzedniego tydzień (mierzone zmianami w pozycjach 7 i 8 w badaniu lekarskim 36-elementowych badań zdrowotnych22), w wieku co najmniej 18 lat, z odpowiednim zrozumieniem języka angielskiego lub z dostępnością usług tłumaczeniowych dla uczestnika aby ukończyć próbę.
Pacjenci zostali wykluczeni z udziału w badaniu, jeśli znali lub podejrzewali poważny stan patologiczny kręgosłupa (np. Zespół cauda equina); jeśli byli w ciąży, karmili piersią lub planowali poczęcie (mężczyźni [ze swoimi partnerami] i kobiety) podczas pierwszych 8 tygodni badania; jeśli rozważali lub planowali poddać się operacjom kręgosłupa lub innym zabiegom interwencyjnym (np. wstrzyknięciu glukokortykoidów) w przypadku rwy kulszowej w ciągu pierwszych 8 tygodni badania; jeśli mieli przeciwwskazania do pregabaliny; jeśli przyjmowali leki na ból neuropatyczny, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwdepresyjne lub leki uspokajające i nie byli w stanie zaprzestać przyjmowania takich leków; lub jeśli mieli ciężką depresję lub myśli samobójcze (wynik .20 na Kwestionariuszu zdrowia pacjenta [wyniki wahają się od do 27, z wynikami .20 wskazującymi na ciężką depresję] 23 lub wynik 2 lub 3 na pytanie 9 [dotyczące myśli samobójcze) z kwestionariusza)
[podobne: histamina w żywności, zatrucie bromem, przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial of Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową ad”

 1. Bruno Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: naturalne kosmetyki dla noworodka[...]

 2. Guillotine Says:

  Uprawiam delikatnie sport

 3. Antonina Says:

  Article marked with the noticed of: siłownie zewnętrzne producent[...]

 4. Guillotine Says:

  Chcialoby sie w to wierzyc

 5. Antonina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trening[...]

 6. Igor Says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe zatrucie bromem