Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Zapalenie dławicy jako predyktor szybkiej trombolizy wieńcowej u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wskaźniki reperfuzyjne po 55 i 90 minutach były również wyższe w grupie z niedawną niestabilną dławicą piersiową (ryc. 1). Wśród 16 pacjentów, u których reperfuzję tętnic wieńcowych wystąpiło w ciągu 90 minut, czas do reperfuzji wynosił 27 . 16 minut w grupie z dławicą przed zaworem i 48 . 17 minut w grupie bez dławicy przed zawałem (P = 0,04). Włączenie pacjenta z podstawowym stopniem TIMI wynoszącym 3 nie zmieniło zasadniczo wyników (szybkość perfuzji wieńcowej po 35 minutach, odpowiednio 64 i 11 procentach, P = 0,03). Uderzająco wyższy wskaźnik wczesnej reperfuzji u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną przed zawałem utrzymywał się nawet po wykluczeniu czterech pacjentów z podstawowym poziomem TIMI wynoszącym 2 (wskaźnik reperfuzji w 35 minucie, 60 procent wśród 10 pacjentów z dławicą piersiową z zawałem i 0 wśród 8 bez dławicy przed zawałem, P = 0,01). Rycina 2. Rycina 2. Czas do reperfuzji wieńcowej w zależności od obecności lub braku preinwestycji dławicy piersiowej. Dla każdego pacjenta okrąg wskazuje czas, po rozpoczęciu leczenia trombolitycznego, gdy stopień TIMI 3 został osiągnięty w poprzednio zatkanej tętnicy. Wszyscy pacjenci z dławicą przed zaworem mieli przynajmniej przejściową reperfuzję wieńcową w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia trombolizy. Dwóch pacjentów z wczesną reperfuzją (otwarte kółka) miało później reokluzję. Czas reperfuzji różnił się istotnie pomiędzy dwiema grupami (P = 0,007 według testu U Manna-Whitneya).
Badanie tętnic wieńcowych po 24 godzinach wykazało dwie kolejne reperfuzje i dwie późne okluzje w grupie z dławicą przed zaworem i jedną reperfuzją w grupie bez dławicy przed zawałem; wskaźniki drożności po 24 godzinach wynosiły odpowiednio 86 i 62 procent (p = 0,31) (ryc. 1). Czas do reperfuzji w ciągu pierwszych 24 godzin po leczeniu trombolitycznym był istotnie krótszy u pacjentów z dławicą przed zaworem (p = 0,007 w teście Manna-Whitneya) (Figura 2). W ciągu pierwszych 24 godzin u wszystkich 14 pacjentów z wrodzoną dusznicą bolesną wystąpiła co najmniej przejściowa reperfuzja tętnic wieńcowych, podczas gdy u 3 z 9 pacjentów bez dławicy z przed zawałem utrzymywała się stała okluzja (P = 0,05). Czas od początku ciągłego bólu w klatce piersiowej do rozpoczęcia leczenia trombolitycznego nie był skorelowany z czasem do reperfuzji (r = 0,23 i P = 0,33 na podstawie korelacji rang Spearmana).
Wśród pacjentów z reperfuzją wieńcową, minimalna średnica światła tętnicy związanej z zawałem nie różniła się istotnie pomiędzy grupą z dławicą przed zaworem a grupą bez dławicy przed zawałem: odpowiednio 1,26 . 0,41 i 1,15 . 0,42 mm po 90 minutach (P = 0,92) i odpowiednio 1,36 . 0,48 i 1,57 . 0,42 mm po 24 godzinach (P = 0,29). Podobnie, nie było istotnej różnicy w odsetku zwężenia w tętnicy związanej z zawałem po 90 minutach (57 . 18 procent w grupie z dławicą przed zaworem i 59 . 20 procent w grupie bez dławicy przed zaworem, P = 0,92), chociaż odsetek zwężenia w ciągu 24 godzin był zwykle wyższy u pacjentów z dławicą piersiową z zawałem serca (58 . 13 procent vs. 46 . 15 procent, p = 0,06). Globalna frakcja wyrzutowa lewej komory w ciągu 24 godzin (przy wyłączeniu dwóch pacjentów z wcześniejszymi zawałami) wynosiła 69 . 12 procent w grupie z dławicą przed zaworem i 60 . 10 procent w grupie bez dławicy przed zawałem (P = 0,42).
Czynniki hemostatyczne
Tabela 2
[hasła pokrewne: opilstwo, kodeks pracy badania lekarskie, bromizm ]

Tags: , ,

No Responses to “Zapalenie dławicy jako predyktor szybkiej trombolizy wieńcowej u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4”

 1. Junkyard Dog Says:

  [..] Cytowany fragment: odżywki proactive[...]

 2. Róża Says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

 3. Crash Test Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: białko[...]

 4. Snake Eyes Says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 5. Blister Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia plastyczna[...]

 6. Zod Says:

  To tylko niedobór witaminy K

Powiązane tematy z artykułem: bromizm kodeks pracy badania lekarskie opilstwo