Endometrioza przyczyny i objawy
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Sprawa gruźlicza rozległa.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zmiany nawet nierozległe, lecz wyraźnie postępujące i wywołujące toksemię, pozbawiają chorego zdolności do pracy. Na odwrót sprawa gruźlicza rozległa, lecz cofająca się i przebiegająca bez wyraźnych objawów toksycznych, może wywołać niezdolność tylko przejściową i częściową. Trudność w orzecznictwie polega nieraz na tym, że przy jednorazowym badaniu chorego nie zawsze można określić kierunek rozwoju sprawy gruźliczej, tzn. rozstrzygnąć, czy sprawa postępuje (tuberculosis puimonum progrediens), czy też zostaje jakby zahamowana (tuberculosis pulmonum stationaris), czy cofa się (tuberculosu pulmonum regrediens), czy też jest już wygojona (tuberculosis pulmonum oosoleta). Rozwiązaniu tego pytania mogą nieraz dopomóc dokładne wywiady wyjaśniające dotychczasowy przebieg choroby, często jednak niezbędne jest dłuższe spostrzeganie chorego z zastosowaniem metod badania. By orzeczenie było słuszne, nieodzowny warunek stanowi dokładna znajomość kliniki gruźlicy płuc. Prócz wymienionych trzech składowych rozpoznania, przy orzekaniu należy uwzględnić także zawód chorego i warunki jego pracy. W orzecznictwie społecznym wchodzi w rachubę tylko ten zawód, który chory wykonuje. Do ciężkich zawodów w gruźlicy płuc należą takie, które wymagają dużych wysiłków fizycznych, jak np. praca w ciężkim przemyśle, praca kowala, tragarza i in. Lecz i praca fizyczna nie ciężka musi być uznana za ciężką dla chorych na gruźlice płuc, jeżeli ją wykonuje się stale wśród zmiennych wpływów atmosferycznych (posterunkowi policji, stróże nocni, dorożkarze itd.) albo w warunkach urągających podstawowym wymaganiom higieny. Na orzekanie co do zdolności do pracy w gruźlicy płuc wywiera wpływ także leczenie. W idealnym ujęciu zagadnienia należy uznać za niezdolnych do pracy wszystkich chorych na gruźlicę płuc potrzebujących leczenia. Tak samo należałoby orzekać o leczących się odmą opłucną aż do czasu zupełnego wyleczenia. Niestety warunki życiowe bardzo często zmuszają tych chorych do wczesnego powrotu do pracy, nieraz z wyraźną szkodą dla dalszego ich losu. Bądź co bądź, wszakże nie należy uznawać chorych leczących się za zdolnych do pracy przynajmniej przez 6 miesięcy od wytworzenia odmy, i to pod warunkiem, że odma jest skuteczna i przebiega bez powikłań. Szczegółowe wiadomości dotyczące orzecznictwa w gruźlicy płuc czytelnik znajdzie w pracy Heleny Kotarskiej-Dettloft i Witolda Moczarskiego pt. Ocena niezdolności do pracy w gruźlicy płuc, z uwzględnieniem stanów przy stosowaniu odmy sztucznej, ze stanowiska klinicznego oraz tzw. leczenie pracą. [podobne: soda a rak, gospodarka wodno elektrolitowa, dostępność leku w aptekach ]

Tags: , ,

No Responses to “Sprawa gruźlicza rozległa.”

  1. Kickstart Says:

    Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

  2. Necromancer Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu okulista wrocław[...]

  3. Freak Says:

    Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

Powiązane tematy z artykułem: dostępność leku w aptekach gospodarka wodno elektrolitowa soda a rak